Ziekmelden

Op maandag t/m vrijdag zitten twee kinderen van groep 8 van 8.00 tot 8.30 uur bij de telefoon om de ziekmeldingen te noteren. Zij geven de meldingen door aan de groepsleerkrachten. De kinderen van groep 8 worden hier aan het begin van het schooljaar over geïnstrueerd.

Wanneer uw kind ziek is, dient u de school hier vóór schooltijd over in te lichten via telefoonnummer 023-5284278.

Als de school geen bericht van afwezigheid ontvangt, wordt u in de loop van de ochtend gebeld. Afspraken met tandarts of huisarts dienen buiten schooltijd plaats te vinden.