Protocollen

Op de Bosch en Hovenschool hebben we verschillende protocollen en afspraken. In de schoolgids staat veel informatie en daarnaast hebben we een aantal uitgebreide protocollen. Hieronder vindt u protocollen en afspraken.

Protocol_Informatievoorziening_gescheiden_ouders.pdf

Gedragsprotocol_nov_2021.pdf

BHS_SOP_21_22_def.pdf