Groepen

Alle ouders hebben via Parro een volledig overzicht van de agenda. Tevens kunnen ouders middels Parro communiceren met de leerkracht en inschrijven voor bijvoorbeeld een 10-minutengesprek of begeleiding voor een excursie. Parro wordt door de leerkracht ook gebruikt om ouders te informeren over het reilen en zeilen in de klas.