Schoolbibliotheek

De Bosch en Hovenschool heeft een eigen bibliotheek. Op vaste momenten kunnen leerlingen boeken lenen uit de schoolbibliotheek. De boeken kunnen ze onder schooltijd in de klas lezen. De uitgebreide collectie wordt in overleg met de nationale bibliotheek samengesteld. Via onderstaande link is te zien welke boeken er in de schoolbibliotheek staan.

Schoolbibliotheek Bosch en Hovenschool