Bosch en Hovenschool

De Bosch en Hovenschool is een school die kinderen opleidt tot zelfstandige, kritische, en tolerante scholieren.

Welkom

De Bosch en Hovenschool is een school die kinderen opleidt tot zelfstandige, kritische, en tolerante scholieren die zelfverzekerd en met een open houding de stap kunnen zetten naar het Voortgezet Onderwijs. Dat betekent in praktijk dat kinderen gestimuleerd worden zo optimaal mogelijk te presteren en hun kwaliteiten leren te ontwikkelen.

Daarbij zijn de sfeer in de klassen, de relatie tussen de kinderen onderling en de relatie met de leerkrachten belangrijke factoren. Kinderen kunnen zich immers alleen goed ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Respect voor elkaar en je omgeving is op de Bosch en Hovenschool dan ook geen leeg woord.

Ambitieus? Misschien. Maar daar gaan we voor. Met elkaar, met de kinderen en met de ouders. De inbreng van ouders hebben we nodig. Niet alleen om elkaar te informeren over ‘onze’ kinderen, maar ook om samen met hen het onderwijs en de leeromgeving uitdagender te maken. Ouders zijn daarom niet alleen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en de oudercommissie, maar ook in verschillende werkgroepen met teamleden.

De Bosch en Hovenschool is een fijne school. Een school in beweging, waar we met elkaar werken om iedereen kansen te geven. Door enthousiaste kundige docenten, effectieve instructies, moderne materialen, een stimulerende leeromgeving, culturele en educatieve excursies en projecten, sport en spel, en bovenal: aandacht. Aandacht voor ieders kwaliteiten.

Onze school is een plek waar je alle kansen krijgt om jezelf optimaal te ontwikkelen.

Meer over onze school Ontmoet ons team

Activiteiten

De Bosch en Hovenschool is een school die kinderen opleidt tot zelfstandige, kritische en tolerante scholieren die zelfverzekerd en met een open houding de stap kunnen zetten naar het Voortgezet Onderwijs. Dat betekent in de praktijk dat we kinderen stimuleren om zo optimaal mogelijk te presteren en helpen hun kwaliteiten te ontwikkelen. De sfeer in de klassen, de relatie tussen de kinderen en de relatie met de leerkrachten zien we als belangrijke factoren. Kinderen kunnen zich immers alleen goed ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Respect voor elkaar en je omgeving is op de Bosch en Hovenschool dan ook geen leeg woord.

MR

De Bosch en Hovenschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit drie ouders van leerlingen (de oudergeleding) en drie leerkrachten van de school (de personeelsgeleding). De MR komt 6 à 7 keer per jaar bijeen om verschillende onderwerpen die de school en het onderwijs aangaan, te bespreken.

Visie op zorg

Om de ontwikkeling van ieder kind goed te blijven volgen is op school een zorgorganisatie gecreëerd. In dit kader maakt de school gebruik van verschillende leerlingvolgsystemen. In groep 1/2 gebruiken we Kijk waarbij de gehele ontwikkeling van het kind gevolgd wordt. In de groep 3 t/m 8 maken we tevens gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. Lees meer

Parro

Met Parro heeft u als ouder en/of verzorger altijd toegang tot alle school-informatie die op uw kind betrekking heeft. Met Parro is er nooit meer informatie ‘zoek’: de informatiebriefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal in Parro. Meer informatie? klik hier verwijzing naar Parro

Facebook

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van alle activiteiten en gebeurtenissen!

Informatie

Nieuwsgierig naar al onze activiteiten?
Bekijk de foto’s op de website of lees onze nieuwsbrief.
Contact opnemen? Info@boschenhovenschool.nl

Laatste nieuws

Fotoalbums

Impressie van de school