Op Stoom

In de Bosch en Hovenschool huist ook BSO Bosch en Hoven en Peuterspeelzaal Boschkabouter.
Beide locaties zijn van kinderopvang Op Stoom.

Buitenschoolse opvang Bosch en Hoven:
Kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar kunnen zich heerlijk uitleven op deze BSO met de bijzondere atelierkast, in de gymzaal of op het grote buitenterrein.

Naast alle actie is er natuurlijk ook altijd ruimte om tot rust te komen en heerlijk een boekje te lezen. Of voorgelezen te worden en lekker weg te dromen! Voor kinderen van 7 jaar en ouder is er een speciale 7+ groep. Met deze kinderen worden activiteiten ondernomen die goed bij hun leeftijd aansluiten.

Naast de dagelijkse activiteiten krijgt buitenschoolse opvang Bosch en Hoven regelmatig bezoek van Reizigers van Op Stoom. Dit zijn pedagogisch medewerkers met een specialisme, bijvoorbeeld koken, film maken, yoga of natuurkennis. Bekijk de website voor meer informatie over deze BSO.

BSO Bosch en Hoven

Peuterspeelzaal Boschkabouter:
De grote ruimte van peuterspeelzaal Boschkabouter is knus ingericht en er zijn veel themahoeken, een aparte speelzaal, een schilderbord en een keuken waar heerlijk in gespeeld kan worden. Hier bezorgen de pedagogisch medewerkers alle peuters keer op keer een leuke dag.

Samen doen, daar weten de kinderen in de peuterspeelzalen al behoorlijk veel van. Peuters kunnen immers al een heleboel! Bij peuterspeelzaal Boschkabouter is een ruim aanbod van uitdagend spelmateriaal en activiteiten aanwezig. Ook op de peuterspeelzaal komen geregeld Reizigers langs.

Bekijk de website voor meer informatie over peuterspeelzaal Boschkabouter.