Hoofdluis

Informatie hoofdluis Bosch en Hovenschool

Iedereen die schoolgaande kinderen heeft, krijgt er vast een keer mee te maken: hoofdluis. Het is beslist geen drama en u hoeft uzelf niets te verwijten als uw kind hoofdluis heeft. Het krijgen van hoofdluis heeft helemaal niets te maken met lichamelijke hygiëne. Het is belangrijk om, naast de controles op school, thuis regelmatig de haren van uw kind te controleren.

Wat doen wij op school:

 • Er is een luizencoördinator per klas; bij hen kunt u terecht met vragen of uitleg over hoe te controleren en te behandelen.
 • Per groep controleren 4 à 5 luizenouders na iedere schoolvakantie de haren van de leerlingen.
 • Als er bij de controle op school lopende luizen bij een kind gevonden zijn, worden de ouders door de leerkracht gebeld om het kind – en zo nodig broertjes/zusjes – op te halen en thuis te behandelen.
 • Als er bij de controle op school neten bij een kind gevonden zijn, worden de ouders per e-mail geïnformeerd door de leerkracht en krijgt het kind een briefje mee naar huis met instructies voor de behandeling.
 • De leerkracht informeert de overige ouders van de groep per e-mail, waarin ook instructies over hoe te handelen.
 • Aan alle kinderen in de klas met lang haar wordt gevraagd het haar gedurende 2 weken in een staart of vlecht te dragen.
 • Als er lopende luizen en/of neten gevonden zijn in een groep, wordt er na 2 weken een extra controle uitgevoerd bij de betreffende kinderen in die groep.
 • Als het kind na 2 weken nog niet luizen/neten vrij is, worden de ouders opnieuw geïnformeerd. De procedure dient wederom te worden gestart. Als na nog eens 2 weken de situatie ongewijzigd is, zal de directeur contact opnemen met de ouders voor een gesprek. Bij herhaaldelijk en langdurig terugkerende hoofdluis in een gezin, kan een huisbezoek van de GGD volgen.
 • De leerkracht maakt het onderwerp op een leuke manier bespreekbaar in de klas en zal benadrukken dat het hebben van hoofdluis geen reden is om iemand te mijden of te pesten!
 • Op de schoolwebsite staat een link naar de folder van het RIVM: neem de tijd om deze eens rustig door te lezen (ook voordat er ongewenste bezoekers bij je kind op het hoofd zitten).

Wat wordt er van de ouders verwacht?

 • Dat in elk gezin een luizen- en netenkam aanwezig is.
 • Dat als er bij de controle op school bij uw kind lopende luis gevonden is, u uw kind ophaalt om thuis de behandeling te starten (met een hoofdluismiddel op basis van Dimeticon en vervolgens kammen met de luizen & netenkam) en dat u uw kind daarna weer naar school terug brengt.
 • Dat als er na de controle op school bij uw kind verse of oude neten gevonden zijn, u diezelfde dag nog thuis van start gaat met de behandeling (zie kammen, kammen, kammen!). Bij verse neten dient u extra alert te zijn op lopende luizen.
 • Dat zowel verse als oude neten uit het haar verwijderd worden.
 • Dat als u zelf thuis ontdekt dat uw kind luizen of neten heeft, u zo spoedig mogelijk de leerkracht en ouders van vriendjes/vriendinnetjes waarmee gespeeld is informeert om zo verdere besmetting te voorkomen.
 • Dat u de behandeling secuur opvolgt: gedurende 2 weken dagelijks het haar uitkammen (zie voorlichtingsvideo op rivm.nl/hoofdluis of Youtube filmpjes). Het is een hele klus, maar als deze methode niet consequent wordt toegepast, kom je er helaas niet vanaf (en onze school dus ook niet!)
 • Dat ook alle andere gezinsleden in deze periode dagelijks gecontroleerd en zo nodig behandeld worden.
 • Dat het haar van alle kinderen in de groep met lang haar in periodes van besmetting in een staart of vlecht gedragen wordt.

Neten en Luizen:
Hoofdluizen zijn overlopers. Ze kunnen niet springen of vliegen. Besmetting vindt plaats via direct haar-haar contact. Een luis kan van de hoofdhuid af nog maximaal 48 uur in leven blijven, maar is al veel sneller erg verzwakt. De rol van overdracht via kammen, mutsen, jassen, petten, sjaals, koptelefoons, knuffels en beddengoed is nooit wetenschappelijk aangetoond (bron: RIVM).

Neten (de eitjes) zijn vaak makkelijker te ontdekken dan luizen. De neten zitten vlakbij de hoofdhuid aan de haar vastgekleefd. Het doet denken aan roos, maar plakt vast aan de haar en is niet zomaar los te krijgen. Als de neet zich verder dan 2 ½ cm van de hoofdhuid bevindt, spreken we van oude neten. Er is dan geen besmettingsgevaar meer. Als het haar vaak in een staart gedragen wordt, kunnen de neten zich ook wat verder van de hoofdhuid bevinden. Neten kunnen buiten de hoofdhuid maximaal 6 dagen overleven. De neet kan dus in een kam, borstel of op kleding gewoon uitkomen en als luis op zoek gaan naar een nieuwe gastheer. Als er maar één enkele luis op het hoofd zit, is die ons vaak te snel af, bij uitbreiding van de bevolking kan je ze uiteindelijk niet missen. Het zijn kleine grijs/blauwe of rood/bruine beestjes van 1-3 mm groot die door het hoofdhaar of op de hoofdhuid lopen. Je kind zal soms ook klagen over jeuk op het hoofd, maar dit is lang niet altijd het geval! De warme plekjes achter de oren, in de nek en onder de pony zijn favoriet, maar de beestjes komen ook op andere plekken op ’t hoofd voor, bijvoorbeeld in de kruin. Bij twijfel kan een loep heel verhelderend werken.

De behandeling: kammen, kammen, kammen!!!!
Als je bedenkt dat een luis ongeveer 4 tot 6 weken leeft en ongeveer 4 tot 8 eitjes (neten) per dag legt; dat neten na 7 dagen uitkomen en dat een jonge luis na 7 tot 10 dagen alweer in staat is om zelf eitjes te leggen, dan snap je hoe hard het kan gaan als je de behandeling niet serieus aanpakt…

De uitkammethode: Kam het haar gedurende 2 weken met een fijntandige kam (luizenkam met ijzeren tanden) in combinatie met crèmespoeling. Maak het haar door en door nat. Verdeel de crèmespoeling over het haar. Kam met een gewone kam de klitten eruit. Houdt het hoofd voorover boven een wasbak. Kam het haar van achter naar voren pluk per pluk met de luizenkam over de hoofdhuid (je kunt eventueel een gaasje over de tanden heen schuiven, waardoor de vangst beter zichtbaar is). Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek. Spoel uiteindelijk de crèmespoeling uit het haar. De kam goed schoonmaken met heet water en zeep of alcohol.

Een antihoofdluismiddel (op basis van Dimeticon -zoals ook geadviseerd door GGD en RIVM-, aangezien de luizen resistent zijn voor veel andere middelen): Let erop dat alleen het gebruik van een antihoofdluismiddel niet voldoende is; ook hierbij moet 2 weken dagelijks gekamd worden (zie uitkammethode) en het middel dient 7-10 dagen na de eerste behandeling nogmaals te worden aangebracht. Kijk hiervoor de instructie na op de bijsluiter van het middel dat u gebruikt.
Let op: Chloorwater kan de invloed van sommige antihoofdluismiddelen beperken.
Vergeet niet om gewone borstels en kammen grondig te wassen indien uw kind hoofdluis heeft.

Om neten te verwijderen kunt u het beste een netenkam gebruiken. U kunt de neten ook stuk voor stuk tussen nagels van duim en wijsvinger van het haar aftrekken. Vastgeplakte neten kunnen worden losgeweekt door een doekje met azijn op het haar te deppen of door gebruik van het middel Neetex.
Alle neten (oud en nieuw) moeten uit het haar gehaald worden.

De enige werkzame preventiemethode is zéér regelmatig controleren bij uw kind. Vertrouw niet alleen op de controles in de klas: door thuis en op school samen te werken, hebben we de meeste kans op succes!!

folder_hoofdluis.pdf

brochure_vragen_antw_hoofdluis.pdf