Verlofaanvragen

Ingevulde formulieren moet u zo mogelijk acht weken van te voren indienen bij de directeur van de school.
Indien de aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 11 onder f dient een gewaarmerkte (niet voorgedrukte) werkgeversverklaring te worden overlegd.
Binnen de genoemde acht weken krijgt u van ons bericht over uw aanvraag.

Aanvraag_verlof_1_.pdf