Schoolgids

De Bosch en Hovenschool is een school die kinderen opleidt tot zelfstandige, kritische en tolerante scholieren die zelfverzekerd en met een open houding de stap kunnen zetten naar het Voortgezet Onderwijs. Dat betekent in de praktijk dat we kinderen stimuleren om zo optimaal mogelijk te presteren en helpen hun kwaliteiten te ontwikkelen. De sfeer in de klassen, de relatie tussen de kinderen en de relatie met de leerkrachten zien we als belangrijke factoren. Kinderen kunnen zich immers alleen goed ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Respect voor elkaar en je omgeving is op de Bosch en Hovenschool dan ook geen leeg woord.

Ambitieus? Misschien. Maar daar gaan we voor! Met elkaar, met de kinderen en met de ouders. De inbreng van ouders hebben we nodig. Niet alleen om elkaar te informeren over ‘onze’ kinderen, maar ook om samen met hen het onderwijs en de leeromgeving uitdagender te maken. Ouders zijn daarom niet alleen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en de oudercommissie, maar ook in verschillende werkgroepen waarbij ouders samenwerken met teamleden.

De Bosch en Hovenschool is een fijne school. Een school in beweging waar we iedereen kansen geven. Door enthousiaste, kundige docenten, effectieve instructies, moderne materialen, een stimulerende leeromgeving, culturele en educatieve excursies en projecten, sport en spel. En bovenal: aandacht. Aandacht voor ieders kwaliteiten. De Bosch en Hovenschool is een plek waar je alle ruimte krijgt om jezelf optimaal te ontwikkelen.

Schoolgids_2023_2024_BHS.pdf